Magnesy - informacje ogólne

Magnes neodymowy

to najprościej mówiąc element będący źródłem stałego pola magnetycznego o dwóch biegunach: północnym N i południowym S.

 

Magnes - bieguny

 

Rozróżnia się:

- magnesy trwałe, czyli elementy stałe, namagnesowane do stanu nasycenia,

- magnesy proszkowe, czyli elementy wykonane ze skruszonych magnesów trwałych,

- elektromagnesy, czyli urządzenia, które do działania wymagają przepływu prądu.

Do opisu przydatności magnesu stosuje się następujące parametry:

- indukcja magnetyczna szczątkowa Br,

- koercja indukcji magnetycznej BHc,

- maksymalna osiągalna gęstość energii pola magnetycznego (BH)max, dzięki tej wielkości można określić, jak mocne magnesy można uzyskać z danego materiału.

Wśród magnesów trwałych wyróżnia się różne rodzaje magnesów. Za kryterium podziału przyjmuje się materiał, z którego wykonany jest magnes, a co za tym idzie także jego moc. W poniższym zestawieniu typy magnesów ułożone zostały od najsłabszego do najmocniejszego.

- magnesy ferrytowe, bardzo odporne na odmagnesowanie ale słabe, BHmax ≈ 30 kJ/m3,

- magnesy alnico AlNiCo, mało odporne na odmagnesowanie i dość drogie, BHmax = 40-60 kJ/m3,

- magnesy smarowo-kobaltowe SmCo, odporne na działanie wysokiej temperatury, BHmax ≈ 240 kJ/m3, wykorzystywane głównie w aparaturze profesjonalnej,

- magnesy neodymowe spiekane NdFeB, czyli związki neodymu i żelaza z borem wymagające powłoki antykorozyjnej, najmocniejsze magnesy, mało odporne na wysoką temperaturę, BHmax ≈ 250–350 kJ/m3.

Magnesy mogą mieć różne kształty (walce, pierścienie, prostopadłościany) oraz różne wymiary (od kilku mm do kilkudziesięciu cm).

 

 

Magnesy walcowe

 

Firma Magtom w ofercie posiada głównie magnesy neodymowe spiekane - są to magnesy najbardziej popularne ze względu na ich dużą moc przy niewielkim rozmiarze. Posiadają one jednak wadę - z racji tego, że jest to spiek są wyjątkowo kruche.

Nieuważne złączenie dwóch magnesów neodymowych często prowadzi do pęknięcia magnesów, lub uszkodzenia ściśnięcia palców lub dłoni.

 

Pęknięty magnes neodymowy

 

Magnesy neodymowe sklep ul. Nizinna 26 A lok. 1 05-850 Ożarów Mazowiecki,
793-635-008 magtom.pl@wp.pl

Script logo